Klachtenregeling

Klachten

Wij doen ons uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat ons dat dan weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Het is altijd ons streven om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen.
Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling is ondergebracht bij KcP (Landelijke klachtenregeling voor paramedici in de eerste lijn).

Nederlands Paramedisch Instituut

Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: (033) 421 61 89
Internet: www.paramedisch.org

Tenslotte

Het is niet toegestaan te roken in de praktijk.
We vragen u uw mobiele telefoon op stil te zetten en niet te telefoneren in de praktijk, tenzij uiterst noodzakelijk.
Het is verboden huisdieren mee te nemen, tenzij het een hulphond betreft.

Snel contact