• Wie ben ik

  Mijn naam is Stefanie Herckenrath-Janssen en ben afgestudeerd in 2002 aan de hogeschool Inholland.

  lees meer >>

 • Veel gestelde vragen

  Via deze pagina kunt u de meeste gestelde vragen bekijken. heeft u toch nog een andere vraag stuur dan een bericht via het contactformulier

  lees verder >>

 • Laatste nieuws

  Voor het laatste nieuws uit de praktijk kunt u deze pagina bezoeken voor meer informatie.

  lees verder >>

Privacy verklaring

Uw privacy wordt door mij gerespecteerd. Mondhygiëne Praktijk Herveld streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij mij aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens neem ik de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat gebeurt ook bij mij in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kan ik de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht; 
 • E-mailadres; 
 • Telefoonnummer 
 • Gegevens betreffende uw gezondheid; 
 • De naam van uw zorgverzekeraar; 
 • De naam van uw andere zorgverleners; 
 • Tijdstip van uw afspraak; 
 • Betalingsgegevens;

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door mij worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven; 
 • Het bijhouden van uw medisch dossier; 
 • Het inplannen van een afspraak; 
 • Het uitvoeren van een behandeling; 
 • Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren; 
 • Het verbeteren van onze dienstverlening; 
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.  

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik verstrek uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derden partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting mij dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteer ik de wettelijke bewaartermijn van 10 jaar.

Beveiligingsmaatregelen

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn heb ik op mijn website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Ik maak u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Ik raad u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan mij heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u mij verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij mij kenbaar maken door mij een e-mail te sturen. Mijn e-mail is: info@mhpraktijkherveld.nl. Ik streef ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop ik met uw gegevens omga, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Mijn contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring dan kunt u hiervoor contact met mij opnemen via de onderstaande contactgegevens:

info@mhpraktijkherveld.nl t.a.v. Stefanie Herckenrath

snel contact

waar zitten we